Our quality policy

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda, faaliyet göstermiş olduğumuz denizcilik hizmet sektöründe yayınlanmış ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve standartlara uyum sağlayacak şekilde, acentelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, saygın ve güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Kalite amaçlarımız;

 • Kalite bilincinin çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz nezdinde oluşturulması,
 • Kaliteyi geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına, personelimizin katılımı ile sürekliliğin sağlanması,
 • Kalite farkımızın yolcularımız tarafından da algılanmasının sağlanması,
 • Toplu ulaşım hizmetinin topluma zaman faydası sağladığının benimsetilmesi,
 • Deniz toplu ulaşım hizmetinin toplum, kamu ve özel  kurumlarca benimsenmesi ve daha yaygın kullanımının sağlanması gerektiğinin anlatılması,
 • Firmamızın; Ulaşım, Denizcilik, Belediyecilik ve Deniz Ticareti Konularındaki her türlü resmi platforma Üst düzey temsilinin sağlanması,
 • Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara uyulması,
 • Girdilerin onaylı tedarikçilerden alınması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye karşı duyarlı olunması,
 • Çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi alması,
 • Kaliteli hizmeti gerçekleştirebilmek için gemi, kara ve ofis çalışanlarımızın profesyonel kapsamda olması,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek.

  Firmamız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun, üstün kalitede hizmet vermektedir.