Tarihçemiz

Dedelerimiz Boğaziçi'nde düzenli deniz yolcu taşımacılığına 19.YY. ortalarında başlamıştır.  İlk düzenli hat ise Üsküdar-Beşiktaş hattı olmuştur.

Zamanla boğazın iki kıyısında iskan alanları çoğalıp, boğaz köylerinde nüfus artışı başlayınca, düzenli vapur seferlerine gereksinim doğmuştur.Başlangıçta yalnızca imtiyaz tanınan yabancı şirketlerin tekelinde bulunan vapur seferleri, 1849 yılında Fevaid-I Osmani İdaresi'nin girişimi ile rekabete açılmıştır. Hümapervaz Vapuru İngiliz ve Rus bandıralı vapurlar ile boy ölçüşmektedir artık. İki yıl sonra 1851'de Şirket-i Hayriye kurulmuş, 1853 yılında ise Şirket-I Hayriye'ye bağlı ilk düzenli vapur seferleri başlamıştır. 

Bugünkü Dentur Avrasya'nın temelleri dedelerimiz tarafından bu düzenli vapur seferleri başlamadan çok önce küçük kürekli kayıklar ile atılmıştır. 

Cumhuriyet ile birlikte yavaş yavaş örgütlenmeye başlayan kayıkçı esnafı, 1930 yılında İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Nakil Vasıtaları Esnaf Odası'nı 40 katılımcı ile kurar.

Teknoloji gelişir, 1950'lere gelindiğinde kıçtan takma motorlu dört kişilik küçük varkalar iki kıyı arasında yolcu taşımacılığının ana unsuru haline gelmiştir. Bu tarihlerde bize önderlik etmiş olan büyüklerimiz teknoloji ve bilgi birikiminin önemini kavrayarak, bugünkü sistemimizin altyapısını oluşturmaya başmışlardır.


1997 yılına gelindiğinde ilk kurumsallaşma adımlarından bu yana yetmiş yılı aşan bir deneyim kazanılmıştır. Bu süreçte edinilen teknik ve idari birikimler sonucu çalışmalarımızın kooperatif çatısı altında sürdürme kararı alınmıştır. 

Kırk ortağın katılımı ile çağdaş standartlarda yolcu taşımacılığı odaklı S.S. Dentur Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kurulmuştur. 

Böylelikle çağdaş teknoloji ile donatılmış teknelerimiz ile modern, güvenli, süratli ve ekonomik deniz ulaşımını sürdürürken, can ve mal emniyeti açısından da en yüksek standartlar uygulanmaya başlanmıştır. Teknik altyapımız, taşıma kapasitemiz, faaliyet alanlarımız ve finansal olanaklarımız gün geçtikçe gelişerek bizleri anonim şirket statüsüne geçmeye yöneltmiştir. 

2002 yılında kurulan Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dentur Avrasya Grup adı altında bugün bünyesinde barındırdığı yolcu taşımacılığı, turizm, reklam ve Taşdelen Doğal Kaynak suyu işletmeciliği  ile sektördeki saygın ve öncü konumunu başarı ile sürdürmektedir.