Tarihçemiz

Dentur Avrasya’nın temelleri Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Emri Şerifi ile küçük kayıklarla 19.yy. ortalarında başlamıştır. Zamanla boğazın iki kıyısında iskân alanları çoğalıp, boğaz köylerinde nüfus artışı başlayınca, düzenli vapur seferlerine gereksinim duyulmuştur. Başlangıçta yalnızca imtiyaz tanınan yabancı şirketlerin tekelinde bulunan vapur seferleri, 1849 yılında Fevaid-I Osmani İdaresi'nin girişimi ile rekabete açılmıştır. İngiliz ve Rus bandıralı buharlı vapurlardan sonra 1851'de Şirket-i Hayriye kurulmuş, 1853 yılında ise, Şirket-I Hayriye'ye bağlı ilk düzenli vapur seferleri başlamıştır. Cumhuriyet ile birlikte yavaş yavaş örgütlenmeye başlayan kayıkçı esnafı, 1930 yılında İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Nakil Vasıtaları Esnaf Odası'nı 40 katılımcı ile kurar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 1950'lere doğru dört kişilik küçük varkalar iki kıyı arasında yolcu taşımacılığının ana unsuru haline gelmiştir. Bu tarihlerde bize önderlik etmiş olan büyüklerimiz teknoloji ve bilgi birikiminin önemini kavrayarak, bugünkü sistemimizin altyapısını oluşturmaya başlamışlardır. 1997 yılında ilk kurumsallaşma adımlarından bu yana yetmiş yılı aşan bir deneyim kazanılmıştır. Bu süreçte edinilen teknik ve idari birikimler sonucu, çalışmalarımızın kooperatif çatısı altında sürdürme kararı alınmıştır. 40 ortağın katılımı ile 2002 yılında çağdaş standartlarda yolcu taşımacılığı odaklı Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Böylelikle çağdaş teknoloji ile donatılmış teknelerimiz ile modern, güvenli, süratli ve ekonomik deniz ulaşımını sürdürürken, can ve mal emniyeti açısından da en yüksek standartlar uygulanmaya başlanmıştır. Teknik altyapımız, taşıma kapasitemiz, faaliyet alanlarımız ve finansal olanaklarımız gün geçtikçe gelişerek bizleri anonim şirket statüsüne geçmeye yöneltmiştir. Hedefimiz, kuruluş ilkelerimiz ve değerlerimizi koruyarak, şirketimizin gücünü geleceğe taşımaktır.